Ditt pris

Glaset blir som nytt

Med GLAZZrenovator kan man reparera glas och ta bort kraftigt smuts. GLAZZrenovator avlägsnar smuts och återställer glaset i ett svep. Dessutom är det ytterst lämpligt för "spot-repair". Förebygg nytt smuts på glaset och behandla det efter återställning med GLAZZprotector. För dagligt underhåll rekommenderar vi GLAZZcleaner

Ytan ska vara fri från damm och sand. Blanda smeten med vatten för användning. Använd en mjuk trasa eller svamp och prova först på en oansenlig plats. Gnid in tills fläckarna försvinner helt. Skölj eventuellt efteråt med rent vatten och torka med en mjuk trasa.

Miljövänligt

GLAZZrenovator är en vattenbaserad rengöringsprodukt. Den avger inga giftiga ångor och är inte brandfarlig. Dessutom är GLAZZrenovator inte frätande och sätter sig inte i andra material.

Användning GLAZZrenovator:

  • Ej lämplig för etsade eller blästrade glassidor.
  • Förvaras torrt och svalt.
  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Undvik kontakt med huden och ögonen.
  • Använd endast på platser med bra ventilation.
  • Förvaras i en väl försluten förpackning.
  • Sök omedelbart läkarhjälp om produkten svalts.
  • GLAZZ kan ej hållas ansvarigt för felaktig användning av produkten. 

Produktinformation GLAZZrenovator:

  • 100g GLAZZrenovator.