Ditt pris

Gör glaset självrenande!

Om man tittar på glas i ett mikroskop är inte ytan så slät som man kan tro. Därför kan tvål, kalk och annan smuts fastna på ytan. GLAZZprotector lägger på ett skyddande lager som gör att smutset inte får fäste. Med GLAZZprotector blir glaset smuts- och vattenavvisande. Efter användning är glaset mycket enklare att rengöra och uppstår en pärlande effekt.

Beroende på hur ofta glasprodukten används är den skyddad i mellan 1 och 3 månader och går den under tiden lätt att rengöra med GLAZZcleaner. GLAZZprotector sprayas på glaset och ska därefter poleras in med den inkluderade mikrofiberduken.

 

 

Användning GLAZZprotector:

  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Undvik kontakt med huden och ögonen.
  • Använd endast på platser med bra ventilation.
  • Förvaras i en väl försluten förpackning.
  • Sök omedelbart läkarhjälp om produkten svalts.
  • GLAZZ kan ej hållas ansvarigt för felaktig användning av produkten. 

 

Productinformatie GLAZZprotector:

  • 250 ml GLAZZprotector.
  • Praktisk sprayflaska.
  • Blå mikrofiberduk.