Ditt pris

Blänkande rent glas

Med GLAZZcleaner kan du rengöra ditt glaset så att det blänker och är repfritt. Applicera GLAZZcleaner på glaset med den praktiskt sprayflaskan och rengör ytan med den inkluderade mikrofiberduken. Resultatet blir strålande. Vissa rengöringsprodukter lämnar spår efter sig, men med GLAZZcleaner blir glaset blänkande igen.

Miljövänlig och mild glasrengöring

GLAZZcleaner är en miljövänlig rengöringsprodukt för glas. Dessutom är den inte aggresiv: intilliggande material eller det skyddande lagret från GLAZZprotector skadas alltså inte vid användning GLAZZcleaner på glaset. 

Användning

  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Undvik kontakt med huden och ögonen.
  • Använd endast på platser med bra ventilation.
  • Förvaras i en väl försluten förpackning.
  • Sök omedelbart läkarhjälp om produkten svalts.
  • GLAZZ kan ej hållas ansvarigt för felaktig användning av produkten. 

Produktinformation GLAZZcleaner

  • 660 ml GLAZZcleaner.
  • Praktisk sprayflaska.
  • Blå mikrofiberduk.