Ditt pris

Avkalkning för badrumsglas

Vi rekommenderar att först fetta av glaset med GLAZZavfettning innan anvädning av GLAZZavkalkning. Spraya GLAZZavkalkning på glaset och låt det verka i 5 minuter. Torka sedan av med en trasa eller svamp. Skölj slutligen med rent vatten.

Professionell rengöring

GLAZZ rengöringsprodukter används också av professionella städfirmor. Nu kan du alltså göra rent lika enkelt och träffsäkert som proffsen!

Skydda glaset

Efter avfettning och avkalkning kan du skydda badrumsglaset mot kalkbeläggningar med GLAZZprotector.

Användning

  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Undvik kontakt med huden och ögonen.
  • Använd endast på platser med bra ventilation.
  • Förvaras i en väl försluten förpackning.
  • Sök omedelbart läkarhjälp om produkten svalts.
  • GLAZZ kan ej hållas ansvarigt för felaktig användning av produkten. 

Produktinformation:

  • 500 ml GLAZZavkalkning
  • Praktisk sprayflaska.
  • Blå mikrofiberduk.