Ditt pris

Förberedelse för avkalkning

Efter duschen lämnas tvålrester och hudfett kvar på kakel och duschdörrar eller duschväggar av glas. GLAZZavfettning tar bort lagret av smuts. Det går lätt att applicera GLAZZavfettning med sprayflaskan och sedan torka bort med en svamp eller en dammfri trasa. Duschen är nu redo för avkalkning. GLAZZavfettning går att använda på alla vatten-och syrabeständiga ytor, alltså även på glas och de flesta kakelsorter.

Professionell rengöring

GLAZZ rengöringsprodukter används också av professionella städfirmor. Nu kan du alltså göra rent lika enkelt och träffsäkert som proffsen!

Skydda glaset

Efter avfettning och avkalkning kan du skydda badrumsglaset mot kalkbeläggningar med GLAZZprotector.

Användning

  • Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Undvik kontakt med huden och ögonen.
  • Använd endast på platser med bra ventilation.
  • Förvaras i en väl försluten förpackning.
  • Sök omedelbart läkarhjälp om produkten svalts.
  • GLAZZ kan ej hållas ansvarigt för felaktig användning av produkten. 

Produktinformation:

  • 500 ml GLAZZavfettning
    Praktisk sprayflaska.
  • Blå mikrofiberduk.